Privacy

Privacy-en cookieverklaring

Algemene Privacy- en cookieverklaring

Als je gebruik maakt van de website van TSO en de producten en diensten die daarop te vinden zijn, dan laat je gegevens bij ons achter. Bovendien laat de website een aantal soorten cookies op je computer achter. Die worden gebruikt om de website beter te laten werken op jouw apparaat.

Hieronder kun je lezen welke gegevens TSO kan verzamelen, waarom we dat doen en wat we met die gegevens kunnen doen. Ook kun je lezen welke cookies we gebruiken en waarom. Deze verklaring gaat over onze hele website.

Cookies
Om deze website beter en sneller te laten functioneren en om deze te kunnen afstemmen op jouw voorkeuren, worden bepaalde gegevens betreffende je gebruik van deze website verzameld. Dit doen wij middels het gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën waarbij een klein tekstbestand bij jouw bezoek aan onze website naar je computer, tablet en/of mobiel wordt gestuurd en opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze eigen beveiligde servers of die van de betreffende derde partijen teruggestuurd worden. Je kunt het gebruik van ‘cookies’ via de instellingen van uw browser uitschakelen. Dit kan echter leiden tot een minder goede werking van deze website.

Let op: de privacy policy van derde partijen kan regelmatig wijzigen.

Verwijderen van cookies

Veel cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Als een houdbaarheidsdatum is ingesteld, wordt de cookie automatisch verwijderd wanneer de houdbaarheidsdatum verstrijkt. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Hoe komen wij aan je gegevens?

Als je je inschrijft dan vragen we om gegevens van je.

Wat doen we met je gegevens?

TSO bewaart en verwerkt je gegevens met de volgende doelen, op basis van de overeenkomst die we met je hebben of na jouw toestemming:
• Het leveren van de producten en diensten die je van ons afneemt, zoals inschrijven bij de tafeltennisbond;
• Het afwikkelen van betalingen;

Hoe lang bewaren we je gegevens?

We bewaren je gegevens voor zo lang als dat nodig is, om het doel waarvoor we de persoonsgegevens verkregen hebben te vervullen.

Hoe beveiligen we je gegevens?

Je gegevens worden veilig opgeslagen en verzonden. Wie niets met jouw gegevens te maken heeft, kan er simpelweg niet bij. TSO streeft ernaar je gegevens met de meest recente beveiligingstechnieken en versleutelingsmethoden op te slaan en te verzenden.

Met wie deelt TSO jouw gegevens?

TSO gaat vertrouwelijk met je persoonsgegevens om. Wij zullen nooit jouw gegevens verkopen aan andere partijen. Wel stelt TSO soms persoonsgegevens aan andere partijen ter beschikking. Voor zover wettelijk vereist doen we dat natuurlijk alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

Alle derden met wie TSO jouw gegevens deelt, zijn verplicht om jouw privacy te respecteren en zich, net als TSO, aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens te houden. Zij moeten jouw gegevens ook beveiligd opslaan en verwerken.

Contact, mailing en reclame

Hier kun je lezen wanneer, onder welke voorwaarden en op welke manier TSO of haar commerciële partners contact met je opnemen. Verderop kun je lezen hoe je kunt aangeven dat je niet meer wilt dat contact met je wordt opgenomen.

Communicatie van TSO

Als je geen commerciële berichten van TSO meer wilt ontvangen, dan kun je uitschrijven.  Je kunt je dan bijvoorbeeld afmelden voor een nieuwsbrief.

Je kunt ons ook altijd laten weten dat we jouw gegevens niet meer mogen gebruiken voor aanbiedingen of werving voor goede doelen (het zogenaamde ‘recht van verzet’). Wij verwerken je verzoek natuurlijk kosteloos.

Jonger dan 16 jaar?

Als je minderjarig bent, dus jonger dan 16 jaar, dan mag je alleen toestemming geven voor het verwerken van je persoonsgegevens met toestemming van een van je ouders of wettelijke voogd. Het is dan belangrijk dat je ouder(s) of je voogd deze verklaring leest. Zij kunnen ook de rechten uitoefenen die je hebt met betrekking tot de persoonsgegevens die je bij ons achterlaat, zoals het recht om je te verzetten tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens of het recht op inzage in en correctie van je gegevens.

Inzicht in je gegevens?

Je kunt altijd kosteloos inzicht krijgen in de gegevens die TSO over jou heeft. Je kunt ons ook vragen om je gegevens aan te passen als die feitelijk onjuist, onvolledig of irrelevant zijn.
Je kunt je ook richten tot de Autoriteit Persoonsgegevens wanneer je klachten hebt over de manier waarop wij met jouw persoonsgegevens omgaat.

Websites van derden

Deze Privacy-en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die via deze website via links kunnen worden bezocht.

Foto’s op onze website

TSO plaatst foto’s gemaakt op toernooien, reünies of andere aktiviteiten op haar website. Indien iemand dat niet wil dan kan deze persoon dit kenbaar maken aan TSO waarop de betreffende foto verwijderd zal worden.

Doorgeven van persoonsgegevens aan andere leden.

Ten behoeve van het kunnen ruilen van een bardienst zal TSO indien hierom wordt gevraagd door een lid, het telefoon nummer van een ander lid geven. Indien iemand dat niet wil dan kan deze persoon dit kenbaar maken aan TSO waarop het doorgeven van het betreffende telefoon nummer niet zal gebeuren.

Wijzigingen Privacy- en cookieverklaring

TSO behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy- en cookieverklaring. Het verdient daarom aanbeveling om deze verklaring regelmatig na te kijken, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte blijft. De meest actuele versie kan altijd via de website worden geraadpleegd.